fb

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Γενικά

Ο παρών Δικτυακός Τόπος ανήκει στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία  «GET2WORK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα επί της οδού Ξανθίππης 26, 10444, Αθήνα (στο εξής «GET2WORK», η «Εταιρεία» ή «Εμείς»).

Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Επιχείρηση και ισχύουν σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως. Για το λόγο αυτό, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών του, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους.

2. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ο Δικτυακός Τόπος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και των συνεργατών της, σύμφωνα με το Ελληνικό νόμο “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας” (ν. 2121/1993), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα και στο σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Δικτυακού Τόπου) στο βαθμό που τα δικαιώματα αυτά δεν ανήκουν ήδη σε τρίτα πρόσωπα. Η Εταιρεία διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα είτε ως δημιουργός είτε τα χρησιμοποιεί κατόπιν σχετικής άδειας τρίτων προσώπων. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η επεξεργασία, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, του πάσης φύσεως περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου καθώς και η αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του.

Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται ή εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Επιχείρησης ή τρίτων συνεργαζόμενων με αυτήν φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στον Δικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως παραχώρηση άδειας χρήσης των εν λόγω εμπορικών σημάτων από οποιονδήποτε, χωρίς τη γραπτή άδεια της Επιχείρησης. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

3. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της GET2WORK. Η Πολιτική αυτή θεωρείται αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

4. Υποχρεώσεις χρήστη

            Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν νόμιμη χρήση του. Η αγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών μας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος επιτρέπεται μόνο από όσους έχουν νομικό δικαίωμα να συνάπτουν συμβάσεις και ικανότητα για δικαιοπραξία σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Πρέπει να είστε δεκαοκτώ (18) ετών και άνω για να αποδεχτείτε έγκυρα τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι χρήστες αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιήσουν το Δικτυακό μας Τόπο για να στείλουν ή διαβιβάσουν με οποιοδήποτε τρόπο περιεχόμενο το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, ενοχλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, αισχρό, παραβιάζει την ιδιωτική ζωή κάποιου ή θίγει ζητήματα φυλετικών, εθνικών ή άλλων διακρίσεων.

5. Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα

            Η GET2WORK θέλει να παρέχει την ύψιστη ασφάλεια πληρωμών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτυακού της Τόπου κάνοντας χρήση κρυπτογράφησης κατά τη μεταφορά δεδομένων πληρωμών στο δίκτυο και διασφαλίζοντας τα οικονομικά δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας και πληρωμής. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης των πληροφοριών έως ότου φτάσουν στον αποδέκτη, ο οποίος θα μπορεί να τις αποκωδικοποιήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί. Σας ενημερώνουμε ότι αν υποπτευθούμε περιστατικό απάτης, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη συναλλαγή. Η εμπιστευτικότητα είναι για εμάς αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται από κάθε χρήστη είναι εμπιστευτικές και η GET2WORK εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας έτσι ώστε να κάνει χρήση τους μόνο όταν αυτή είναι απαραίτητη και στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

6. Αγορά Προϊόντων και Εγγραφή

Μπορείτε να προσθέσετε στο «καλάθι» σας τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε. Όταν είστε έτοιμοι να ολοκληρώσετε την παραγγελία (“Checkout”) πρέπει να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία χρέωσης, να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής και μπορείτε πλέον να υποβάλετε παραγγελία επιλέγοντας το πεδίο «Αποστολή Παραγγελίας».

Με την ολοκλήρωση της αγοράς σας, παραλαμβάνετε αυτόματο μήνυμα επιβεβαίωσης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει το οποίο αναφέρει την παραγγελία σας και τις λεπτομέρειες αυτής. Επίσης, παραλαμβάνετε μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής σας στο οποίο σας παρέχουμε όνομα χρήστη και κωδικό τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε πατώντας στο σχετικό σύνδεσμο που σας παρέχουμε στο ίδιο μήνυμα. Μετά από την εγγραφή σας, θα μπορείτε να συνδέεστε ως πελάτης εισάγοντας όνομα χρήστη ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό.

Παραμένετε προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες και συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας. Οφείλετε να εξασφαλίζετε τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασής σας (password) και την τυπική έξοδό σας από τον Δικτυακό Τόπο (logout) μετά από κάθε χρήση. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας του, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα τους διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Εάν κάποιος πελάτης επιθυμεί τη διαγραφή του λογαριασμού του, μπορεί να απευθύνεται στη διεύθυνση info@get2work.eu .

7. Τιμές – Πληροφορίες

Για κάθε προϊόν ή υπηρεσία μας σας παρέχονται σαφείς, κατανοητές και έγκυρες πληροφορίες πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας, όπως τα κύρια χαρακτηριστικά, η τελική τιμή του συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση.  Η GET2WORK διατηρεί το δικαίωμα και τη διακριτική ευχέρεια να αλλάζει τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Τυχόν αλλαγές δεν επηρεάζουν τις ήδη υποβληθείσες παραγγελίες. Σε κάθε περίπτωση ισχύουσα θεωρείται η τιμή που αναφέρεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταχώριση έγκυρων πληροφοριών και τιμών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν αποκλείεται να παρεισφρήσουν τυπογραφικά λάθη και λανθασμένες πληροφορίες στα χαρακτηριστικά και τις τιμές των προϊόντων.

8. Μέθοδοι πληρωμής

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους πληρωμής:

Χρεωστική ή πιστωτική κάρτα

Δεχόμαστε τα ακόλουθες κάρτες: Visa / Mastercard / Maestro. H GET2WORK δεν αποθηκεύει στοιχεία κάρτας για λόγους ασφάλειας. Συνεπώς, καλείστε να υποβάλλετε τα στοιχεία της κάρτας σας σε κάθε σας αγορά.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Όταν επιλέγετε να πληρώσετε με τραπεζική κατάθεση, η παραγγελία σας είναι σε εκκρεμής έως την ολοκλήρωση της πληρωμής. Θα πρέπει να σημειώσετε στην αιτιολογία τη φράση «Πληρωμή προς ηλεκτρονικό κατάστημα» καθώς επίσης και το όνομά σας. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για την ολοκλήρωση της πληρωμής με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@get2work.eu. Η τραπεζική κατάθεση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της παραγγελίας, ειδάλλως η παραγγελία σας θα ακυρωθεί αυτόματα.

Στοιχεία Τράπεζας:

Τράπεζα Πειραιώς

IBAN: GR1301720810005081069580635

Με αντικαταβολή σε μετρητά

Αν επιλέξετε αυτή τη μέθοδο πληρωμής, καταβάλλετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας στον υπάλληλο της υπηρεσίας Courier με την οποία συνεργαζόμαστε. Η αποστολή με αντικαταβολή έχει πρόσθετη χρέωση 2.00€, προς απομακρυσμένες περιοχές Ν. Θεσσαλονίκης 3.00€ και προς απομακρυσμένες / δυσπρόσιτες περιοχές περιφέρειας 6.00/9.00€.

9. Χρόνος και έξοδα αποστολής

Οι παραγγελίες αποστέλλονται και παραδίδονται στη διεύθυνση που υποδεικνύετε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας από την υπηρεσία Courier “SPEEDEX” με την οποία συνεργαζόμαστε. Οι μέρες αποστολής είναι συνήθως από Δεύτερα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών, από τις 9:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ.. Ο χρόνος αποστολής μπορεί να επηρεαστεί από ακραία καιρικά φαινόμενα, πορείες ή άλλους λόγους ανωτέρας βίας.

Για αποστολές εντός Ελλάδος, η παράδοση πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη μέρα. Για αποστολές εκτός Αττικής, η παράδοση πραγματοποιείται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών (σε δυσπρόσιτες περιοχές εντός τριών ημερών).

Δικαίωμα υπαναχώρησης – Πολιτική επιστροφών

Η επιστροφή ενός προϊόντος υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: Σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες και επιστροφές προϊόντων, τo επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση, δηλαδή να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να μην έχουν αφαιρεθεί τυχόν ειδικές σημάνσεις (ετικέτες, σφραγισμένες συσκευασίες αν υπάρχουν) και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά (απόδειξη ή τιμολόγιο)

Η επιστροφή ενός προϊόντος είναι δυνατή:

(α) όταν το προϊόν που παραλάβατε δεν είναι αυτό που έχετε παραγγείλει. Σε αυτήν την περίπτωση, οφείλετε να επιστρέψετε το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών  από την παράδοσή του και υπό τις ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις, ειδάλλως δεν υποχρεούμαστε να προχωρήσουμε σε δεύτερη αποστολή.

(β) όταν το προϊόν έχει ουσιώδη ελαττώματα μπορείτε να ζητήσετε αντικατάστασή του, μείωση του τιμήματος ή πλήρη αποζημίωση.

(γ) όταν θέλετε να αλλάξετε το προϊόν. Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών  από την παράδοση, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αλλαγή του προϊόντος με ένα προϊόν που προσφέρεται στην ίδια τιμή ή σε υψηλότερη τιμή εφόσον εάν πληρώσετε τη διαφορά. Δεν πραγματοποιούνται αλλαγές σε εκπτωτικά προϊόντα. Σας ενημερώνουμε ότι φέρετε εσείς ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη επέλθει στο προϊόν κατά ην επιστροφή.

(δ) όταν θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για οποιοδήποτε λόγο («Δικαίωμα υπαναχώρησης») Έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από την παραλαβή του εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς αιτιολόγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επομένη της ημέρας που αποκτήσατε τη φυσική κατοχή των προϊόντων που αγοράσατε. Ωστόσο, δεδομένης της φύσης των PIKTOCARE προϊόντων μας, δηλαδή επειδή αυτά  συνοδεύονται με λογισμικό και σχετική άδεια χρήσης, το οποίο συνιστά ψηφιακό περιεχόμενο, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την αγορά του προϊόντος ή από τη στιγμή που θα αποκτήσετε πρόσβαση στο λογισμικό, οποιοδήποτε από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα. Η προθεσμία λήγει με την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος και την συναίνεση και παραδοχή σας ότι χάνετε το δικαίωμα υπαναχώρησης. 

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε μέσω τηλεφώνου στο +302111069373 ή μέσω email στη διεύθυνση info@get2work.eu εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αποστολή του αιτήματός σας. Σε περίπτωση έγκυρης υπαναχώρησής σας από την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα σας επιστρέψουμε το τίμημα των προϊόντων που αγοράσατε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής τους εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας. Ενδέχεται να σας χρεώσουμε τα έξοδα αποστολής σε περίπτωση που δεν έχετε επιλέξει απλή αποστολή (π.χ. express) ενώ ενδέχεται να καθυστερήσουμε την καταβολή σε περίπτωση που δεν έχουμε λάβει τα προϊόντα ή απόδειξη της αποστολής τους. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου όσον αφορά την επιστροφή των προϊόντων ισχύουν και εδώ.

Γενικά, η δαπάνη επιστροφής των προϊόντων βαρύνει εσάς, εκτός εάν αποδεικνύεται υπαιτιότητα της Επιχείρησης για την υπαναχώρηση (π.χ. λανθασμένη εκτέλεση της παραγγελίας ή ελαττωματικό προϊόν).

Όσον αφορά τις εκδηλώσεις μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υποβολή της συμμετοχής χωρίς αιτιολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση θα σας επιστρέψουμε το τίμημα. Μετά την πάροδο των 14 ημερών, το αν θα σας επιστρέψουμε το τίμημα ή μέρος αυτού υπόκειται στη διακριτική μας ευχέρεια και εξαρτάται από τις εκάστοτε περιστάσεις π.χ. εάν μπορεί να πληρωθεί η θέση. Έχουμε το δικαίωμα να ακυρώνουμε εκδηλώσεις λόγω συνδρομής απρόοπτων συνθηκών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σας επιστρέφουμε το τίμημα.

10. Απουσία εγγύησης και περιορισμός ευθύνης

Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Μολονότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η GET2WORK δεν παρέχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της αλλά εγγυάται πως θα ενημερώνει τους καταναλωτές σε περίπτωση που ένα προϊόν η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμα.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία ή οι εκπρόσωποί της δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου, στην χρήση των οποίων προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου αποδέχονται ότι ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της προκληθεί από την παράνομη ή αντίθετη στους παρόντες Όρους χρήσης.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώριση των δεδομένων στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Η GET2WORK ευθύνεται μόνο για τα πραγματικά ελαττώματα και τις συνομολογημένες ιδιότητες των προϊόντων στο βαθμό και το μέτρο που η τα ελαττώματα ή η έλλειψη ιδιοτήτων οφείλεται σε υπαιτιότητά της.

11. Εξωτερικές συνδέσεις

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (“links”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση προς οποιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή. Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που οι συνδεόμενοι δικτυακοί τόποι προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν.

12. Αποζημίωση

Είστε υπεύθυνοι απέναντί μας και στους τρίτους παρόχους μας για κάθε βλάβη που θα προκληθεί από παράνομη χρήση του Δικτυακού μας Τόπου και των υπηρεσιών του καθώς επίσης και από κάθε χρήση που αντιβαίνει στους παρόντες Όρους. Συμφωνείτε πως θα παρέχετε αποζημίωση για κάθε ζημία, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαστικών εξόδων σε περίπτωση που θα προβείτε σε παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης.

13. Τροποποίηση όρων χρήσης

Η GET2WORK διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης σύμφωνα με τις ανάγκες της και προς συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Η GET2WORK αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τους χρήστες για ενδεχόμενες αλλαγές με ανάρτηση των νέων Όρων Χρήσης στο οικείο σημείο του. Ωστόσο, σας προτείνουμε να επισκέπτεστε περιοδικά αυτήν τη σελίδα προκειμένου να πληροφορείστε για ενδεχόμενες αλλαγές. Σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου/ηλεκτρονικού καταστήματος σε επόμενο χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή των Όρων Χρήσης δεν αφορά παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι Όροι Χρήσης του Δικτυακού Τόπου και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Αρμόδια δικαστήρια για πάσης φύσεως διαφορά από την χρήση του Δικτυακού Τόπου είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

15. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους ανωτέρω Όρους και θέλετε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@get2work.eu ή τηλεφωνώντας στο +30 2111069373.