fb

Let’s GET2WORK: Εκπαιδευτικά προνόμια στους επαγγελματίες υγείας (Από PMJ News, 7-3-2014)

Σε μια εποχή έντονων ανατροπών και σημαντικών εξελίξεων στο χώρο της υγείας, η GET2WORK δηλώνει το παρόν παρέχοντας για τους επαγγελματίες και παρόχους υγείας, τις κοινότητες ασθενών και τις εταιρίες του χώρου στοχευμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης, εξειδικευμένες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και εξατομικευμένες λύσεις ενδυνάμωσης των δεσμών εμπιστοσύνης.
Η ανάγκη για καινοτόμες και αποτελεσματικότερες λύσεις, ο ρόλος του ενημερωμένου και δικτυωμένου ασθενή, ο υψηλός βαθμός διείσδυσης του διαδικτύου στο χώρο της Υγείας, παράλληλα με τη συνεχή ανάπτυξη της ηλεκτρονικής (eHealth) και κινητής υγείας (mHealth), απαιτούν άμεση υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων για την γρηγορότερη υιοθέτηση νέων πρακτικών από πλευράς όλων.

Κάποιοι επαγγελματίες υγείας φαίνεται πως ήδη αναγνωρίζουν ως ένα βαθμό αυτές τις προκλήσεις, ξεκινώντας να αρθρογραφούν σε blogs για θέματα υγείας, να εισέρχονται σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social media), αλλά και συνεργατικές πλατφόρμες προκειμένου να αναζητήσουν και να μοιραστούν πληροφορίες που σχετίζονται με την εξειδίκευσή τους ή να επικοινωνήσουν με συναδέλφους τους. Οι ασθενείς από την πλευρά τους αναζητούν συνεχώς πληροφορίες που μπορούν να βρουν είτε από επαγγελματίες υγείας ή από άλλους ασθενείς στα κοινωνικά δίκτυα και blogs, ενώ ακόμη εισέρχονται σε διαδικτυακά προγράμματα που τους βοηθούν στη ρύθμιση της νόσου τους ή και ψυχολογικά.
Μελέτες δείχνουν ότι τα αποτελέσματα της ψηφιακής (ως συμπληρωματική της φυσικής) επικοινωνίας ασθενή – ιατρού είναι ιδιαιτέρως θετικά, ενώ επισημαίνουν ότι με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στη δημιουργία ενός συνεργατικού περιβάλλοντος με κύριο αποτέλεσμα την παροχή αποδοτικότερων υπηρεσιών υγείας. Στην Ελλάδα αυτό που φαίνεται, είναι ο ασθενής κατά κύριο λόγο να δίνει το παρόν στο διαδίκτυο, με τις εταιρείες του χώρου να εισέρχονται όλο και πιο δυναμικά και τους επαγγελματίες υγείας να ακολουθούν πιο διστακτικά.
Η GET2WORK υποστηρίζει τους επαγγελματίες και τις εταιρίες του χώρου της υγείας να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις, μέσω της σχεδίασης και υλοποίησης εξατομικευμένων καινοτόμων λύσεων.
Αυτό που προκύπτει για τον σημερινό επαγγελματία του χώρου, είναι αφενός το να κατανοήσει ποια τα οφέλη και οι ευκαιρίες για εκείνον και αφετέρου το πως να αξιοποιήσει τα εργαλεία και τα μέσα που του διατίθενται, για να αναπτύξει την επαγγελματική του αναγνωρισιμότητα και φήμη, το επιστημονικό του κύρος και το επίπεδο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των ασθενών του στην καθημερινότητα.
Η GET2WORK υποστηρίζει τους επαγγελματίες και τις εταιρίες του χώρου της υγείας να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις του χώρου, μέσω της σχεδίασης και υλοποίησης εξατομικευμένων καινοτόμων λύσεων. Βασικό πεδίο της δραστηριότητάς της είναι η παροχή στοχευμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εξειδικευμένων υπηρεσιών για τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας, με στόχο την υιοθέτηση και επαγγελματική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων καθώς και την ενδυνάμωση των σχέσεων ιατρού – ασθενή. Μία εταιρεία δε, μπορεί να προσφέρει δραστηριότητες της GET2WORK ως εκπαιδευτικό προνόμιο προς στην ιατρική κοινότητα ή στο προσωπικό της.
Με κύριες αξίες την διορατικότητα, την καινοτομία, τη συν-δημιουργία, τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα, την ευελιξία και την ολιστικότητά της και μέσω της κομβικότητάς του ρόλου της, η GET2WORK δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των δεσμών εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητοι στο χώρο, ως προνόμιο αμοιβαίας ανέλιξης. Σε αυτήν την πεποίθηση βασίζεται και το όραμα της που είναι ο καταλυτικός της ρόλος στον επαναπροσδιορισμό του χώρου της υγείας προς συνολικό όφελος της κοινωνίας.
Εξάλλου, όπως αποτυπώνεται από τους περισσότερους ασθενείς και αναπαράγει και η GET2WORK: «το καλύτερο φάρμακο είναι να έχεις τον γιατρό δίπλα σου»!
(Από  · Στις March 7, 2014 )