fb

Εξοικείωση με το ψηφιακό και το multichannel μάρκετινγκ (Ο Κ. Βαρσάμος, μιλάει στο “PMJ”)

Το ψηφιακό μάρκετινγκ, η multichannel επικοινωνία και η αλληλεπίδραση των φαρμακευτικών επιχειρήσεων με τους επαγγελματίες υγείας και το ευρύ κοινό θα αποτελέσουν για δεύτερη συνεχή χρονιά το αντικείμενο ειδικής επιμορφωτικής ημερίδας που διοργανώνεται την Τετάρτη 1 Ιουλίου στην Αθήνα, στο Radisson Blu Park Hotel Athens.
Η συγκεκριμένη ημερίδα απευθύνεται ειδικά σε στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων και διοργανώνεται από την εταιρεία GΕΤ2WORK με την ευγενική υποστήριξη του ΣΦΕΕ, της ΠΕΦ και της ΕΕΦΑΜ. Το φετινό Digital4Pharma αποτελεί συνέχεια της περσινής επιτυχημένης, τόσο σε επίπεδο συμμετοχών όσο και ικανοποίησης, 1ης ομώνυμης επιμορφωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2014. Είναι μάλιστα μέρος της δράσης Digital4Health, στην οποία εντάσσεται σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης προς επαγγελματίες υγείας, καθώς και το πρόσφατο εργαστήριο ψηφιακής επικοινωνίας για συντάκτες υγείας που διεξήχθη στις 30 Μαρτίου με την ονομασία Digital4Health Journalists.
Ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμος, managing partner της GET2WORK, μίλησε στο “PMJ” σχετικά με την επερχόμενη ημερίδα καθώς και για τη σημασία των “ψηφιακών καναλιών” στον τομέα της υγείας και στον φαρμακευτικό κλάδο.

Κύριε Βαρσάμο, ποια ήταν εξαρχής η αφορμή για την GET2WORK να διοργανώσει το Digital4Health;

Μέσω της κοινωνικής δικτύωσης που ενσωματώνεται στη ζωή όλο και περισσότερων ανθρώπων και με την ψηφιακή υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο να αναπτύσσεται ραγδαία, η καθημερινότητα μας αλλάζει, οι ανάγκες μας διαφοροποιούνται, το προφίλ μας και ο ρόλος μας ως ασθενής ή συνοδός μεταβάλλεται, ενώ οι κοινότητες των ασθενών ενδυναμώνονται.
Αυτές οι εξελίξεις τόσο σε επίπεδο δυναμικών αγοράς, ανταγωνισμού και συμπεριφοράς των “πελατών” δημιούργησε την ουσιαστική ανάγκη των επαγγελματιών του χώρου της υγείας για επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σε σύγχρονα πεδία και ήταν το εφαλτήριο για τη ανάπτυξη της επιμορφωτικής δράσης Digital4Health.
Στην καθημερινή επικοινωνία μας με αυτούς τους ανθρώπους αντιλαμβανόμαστε έντονα την ανάγκη τους να κατανοήσουν καλύτερα τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η ψηφιακή εποχή, να εξοικειωθούν με τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και να λάβουν σωστές αποφάσεις σχετικά με την ενσωμάτωση, εφαρμογή και αξιοποίηση των νέων αυτών καναλιών στις ενέργειές τους.

Ποιος είναι ο σκοπός της ημερίδας Digital4Pharma;

Σκοπός της ημερίδας είναι η εξοικείωση με τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, η κατανόηση του νέου τρόπου σκέψης και προσέγγισης των νέων μέσων και η δυνατότητα για τους συμμετέχοντες να ενημερωθούν και να συζητήσουν σχετικά με τις μεθοδολογίες, τα εργαλεία και κοινές πρακτικές digital marketing και multichannel customer engagement. Για να το επιτύχουμε αυτό καταφέραμε την ενεργή συμμετοχή εκπροσώπων ανώτατων εκπαιδευτικών φορέων, εξειδικευμένων στελεχών της φαρμακευτικής αγοράς, ειδικών συμβούλων και επιλεγμένων παρόχων λύσεων & υπηρεσιών.
Στο δεύτερο μισό της ημερίδας οι συμμετέχοντες, ανάλογα με τα αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους, θα μπορούν να συμμετέχουν σε φροντιστήρια της επιλογής τους, τα οποία έχουν ως σκοπό να παρέχουν εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση στην αξιοποίηση βασικών ψηφιακών καναλιών όπως το remote detailing, τα portals επαγγελματιών υγείας, οιmobile συσκευές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πόσο σημαντικά είναι τα ψηφιακά μέσα για τις επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας;

Τόσο για τους επαγγελματίες υγείας, όσο και για τις εταιρείες του χώρου, όπως για παράδειγμα τις φαρμακευτικές, η ψηφιακή πρόκληση είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα εάν αναλογιστούμε την διείσδυση των κοινωνικών μέσων στην καθημερινότητα όλο και περισσότερων πολιτών και την ισχυρή παρουσία των ασθενών εκεί. Και ως ψηφιακή πρόκληση δεν εννοούμε απλώς το να προβάλουμε προϊόντα ή υπηρεσίες, να διευρύνουμε το πελατολόγιό μας ή να μοιραζόμαστε σημαντικές γνώσεις με συναδέλφους μας, αλλά και να παρέχουμε έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση στο κοινό και καλύτερες υπηρεσίες και φροντίδα στους ασθενείς.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνειδητοποιούμε και να προάγουμε την σημασία και την αξία της ψηφιακής τεχνολογίας για τον άνθρωπο, θέτοντας πάντα αυτόν στο επίκεντρο της κάθε ενέργειάς μας.

Άλλοι κλάδοι διείσδυσαν στα ψηφιακά μέσα αρκετά χρόνια πριν. Στον τομέα της υγείας τι γίνεται;

Ο βαθμός αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα υπήρξε δυσανάλογος της ισχύς τους και της διείσδυσης που παρουσίασαν στην κοινωνία, σημαντικά δε χαμηλότερος από αυτόν άλλων κλάδων. Σίγουρα αυτό οφειλόταν σε κάποιες ιδιαιτερότητες του κλάδου, όπως η κανονιστική συμμόρφωση, αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε πως σε μεγάλο βαθμό οφειλόταν και στην έλλειψη κατανόησης και αφομοίωσης από πλευράς των επαγγελματιών υγείας, όσο και σημαντικού αριθμού στελεχών του χώρου. Αυτό όμως πλέον ξεπερνιέται.
Σήμερα είναι πολύ λιγότεροι αυτοί που δεν έχουν συνειδητοποιήσει πως τα σύγχρονα αυτά μέσα δεν είναι “μόδα”, αλλά μέρος μίας πραγματικότητας της νέας ψηφιακής εποχής. Περισσότερα την Τετάρτη 1η Ιουλίου 9:00-17:30 στο Radisson Blue Park Hotel Athens.

By Panagiotis Garoufalidis, PMJournal.gr · On June 18, 2015